Spolupracujeme

Profesní růst pedagogů

Ve školním roce 2017/18 byla schválena dotační podpora z fondů EU a MŠMT ve výši 263 800,-Kč na personální podporu a na profesní růst pedagogů v MŠ. Paní učitelky se účastní akreditovaných seminářů, který přispívá ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu a školka měla možnost zaměstnat chůvu pro třídu Kočiček. Za dotaci MŠ Malý svět velice děkuje.

eu-mmst-log

____________________________________________

Pedagogika

PhDr. Silvie Janovcová PhD
Univerzita J. A. Komenského Praha
Rigorózní řízení – doktor filozofie
Magisterský obor Speciální pedagogika
Bakalářský obor Speciální pedagogika

____________________________________________

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, Plzeň Skvrňany

Plzeň – Skvrňany
Nade Mží 1

www.hotelova-skola-plzen.cz

logo-akademie-hotelnictvi-www

____________________________________________

Nadační fond Zelený poklad

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je pomáhat neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na environmentální výchovu předškolních dětí.

zelenypoklad-ms-400

____________________________________________

Plzeňský atletický stadion

Na stadionu plzeňského atletického klubu probíhají každoročně atletické závody Malý světáček pořádané pro děti naší školky.

a-klub-plzen

____________________________________________

Podlaha do tělocvičny

Plzeňský obvod UMO3 financoval v prosincovém měsíci 2016 podlahovou krytinu do naší velké herny – tělocvičny. Za dotaci srdečně děkujeme!

umo3-pantone

____________________________________________

Zahradnictví Lobkowicz

Se zahradnictvím Lobkowicz Plzeň – Křimice  pořádáme letošní  Velikonoční ateliér 2017.

zahradnictvi-lb

____________________________________________

Handball Plzeň

handball-plzen

Pan Jiří Hynek – HC Talent Plzeň – pravidelně pořádá pohybové interaktivní besedy s dětmi naší mateřské školky na téma: Házená.

____________________________________________