Jídelna

Naše školka Malý svět disponuje vlastní školní jídelnou umístěnou v přízemí budovy školky Nade Mží 1, Plzeň.
Personál jídelny připravuje pro děti z mateřské školky:

 • dopolední svačinu
 • oběd
 • odpolední přesnídávku
 • průběžný pitný režim

Týdenní přehled obědů se nachází na jídelním lístku.

Dopolední svačina a odpolední přesnídávka je vydávána z přípravny přímo v prostorách mateřské školky Malý svět.
Z přípravny je také zajišťován celodenní pitný režim pro všechny děti mateřské školy.
Na oběd chodí děti do školní jídelny umístěné v přízemí mateřské školy.
Školní jídelna je vybavena nábytkem pro malé strávníky a je celkově uzpůsobena jejich potřebám.

ms-jidelna-01ms-jidelna-02

Školní jídelna je provozována hotelovou školou pod dohledem mistrů odborného výcviku hotelové školy.
Tím je zaručeno, že naši malí strávníci nedostávají potraviny připravené z polotovarů, ale zejména z primárních čerstvých  surovin.

zdrava-skola
Skladba jídelního lístku se řídí pokyny mateřské školy Malý svět a rodiče ji mohou svými požadavky ovlivnit.
Školní jídelna umí, a standardně i zajišťuje, dětem se zdravotními omezeními požadovanou dietní stravu.

ms-zdravé-jídlo

Úplata stravného ve školním roce 2020/2021

Strava na jeden den zahrnuje:

 • Dopolední svačina
 • Oběd
 • Odpolední svačina
 • Pitný režim po celý den

Úplata jídelně celkem činí 75,-Kč/den podle následující kalkulace:

 • 15,- Kč dopolední svačina
 • 45,- Kč oběd
 • 15,- Kč odpolední svačina

Platba možná bankovním převodem

Číslo účtu: 100178471/0800 vedený u České spořitelny

nebo v hotovosti v kanceláři školní jídelny (hned u vstupu do jídelny)

Vážení rodiče,

dle Jídelního řádu je nutno hradit stravné měsíc předem. Jídelna musí nakoupit potraviny. Děkujeme za pochopení a dodržování tohoto režimu.

Odhlášení obědů

Dle provozního řádu jídelny odhlašujte stravu dětem na další den pouze den předem do 13 hod !
Obědy můžete odhlásit telefonicky na : 377 389 388, na mobil 774 513 336 (lze zaslat i SMS) nebo mailem jidelna@hotelovka-plzen.cz
Stravné nelze v žádném případě odhlašovat zpětně. Na pozdější odhlašování není brán zřetel !

Neomluvené dny účtujeme. První neomluvený den je možno si vyzvednout stravu v jídelně od 11.00 -13.00 hod. do svého přenosného boxu.

Provozní doba kanceláře školní jídelny:
Po-Pá 8.00 – 13.30 hod
tel: 377 389 388 /  mobil: 774 513 336

Pokud rodiče chtějí, mohou sami ochutnat obědy ve školní jídelně. Více na webu hotelové školy jídelna.

Dietní stravování dětí

Provozní řád školní jídelny a plateb stravování

Provozní řád školní jídelny PDF