Pejsek a kočička zahradníkem

Projekt je financován nadačním fondem Zelený poklad

zelenypoklad-ms-400

Bylinková zahrada 2017/2018

——————————————————————————-

Úroda

Přes prázdniny se na naší bylinkové zahradě urodilo plno bylinek, vše se postupně spotřebuje v naší školní jídelně. I studenti AHCR využívají naší zahrádku ke své výuce.

Podzimní úroda na naší zahrádce je prvním rokem výborná. Jabloňky urodily několik jablíček, bylinky se rozrostly ve prospěch školní jídelny a levandule využijeme v našem zájmovém kroužku Zahradníček.
Děkujeme přírodo!

ms-petrzel

 

——————————————————————————-

Bylinková zahrada 2016/2017

V letošním školním roce 2017 spolupracuje naše mateřská škola s nadačním fondem Zelený poklad, který z převážné části financuje projekt Pejsek a kočička zahradníkem.

Jedná se o projekt, který dětem přiblíží bezprostřední část přírody – školní zahradu. V průběhu roku bude založena bylinková a ovocná zahrada, která umožní dětem zážitkové učení o přírodě – environmentální výchova a bude pozitivně ovlivňovat vztah k přírodě. Děti se budou přímo podílet na projektu.

Nabízíme nový zájmový kroužek Zahradníček, je plánována tvorba školního herbáře a kroniky zahrady, zahradní slavnosti, vaření marmelád z úrody naši ovocné zahrady a jiné aktivity.

Naše škola se velice těší na spolupráci rodičů, která podpoří pozitivně komunitu školky.

Začínáme:

Fotografie vyjmutého místa školní zahrady pro ovocnou a bylinkovou zahradu. Jedná se o původní stav mírného svahu. Fotografováno v květnu 2016.

ms-zahrada-plzen-02

ms-zahrada-plzen-03

První úpravy terénu:

V měsíci srpnu proběhly úpravy svahu – budoucí bylinkové a ovocné zahrady firmou Supreme s.r.o.

Sázíme

Koncem září 2016 byla založena naše bylinková a ovocná zahrada. Počasí nám přálo, a tak se mohly nové rostlinky vysadit. O realizaci výsadby se postaralo Zahradnictví Jiří Florian.

zahrada-ms-05

Staráme se o naší zahrádku

Zaléváme zahrádku

20160930_101919 20160930_102011

Máme nový zájmový kroužek Zahradníček

20161013_152724

V novém školním roce jsme pro děti připravili nový zájmový kroužek – Zahradníček v rámci projektu Pejsek a kočička zahradníkem. Na prvním kroužku děti vykrajovaly jablíčka, která samy a i maminky ochutnaly…

Cílem aktivity je pozitivně formovat děti ke vztahu k přírodě.  Více fotografií zde…

Slavnostní otevření nové zahrady

Ve středu 19.09. v odpoledních hodinách proběhla významná akce naší mateřské školky. Byla slavnostně otevřena nová školní bylinková a ovocná zahrada.

20161019_151307 20161019_153253 20161019_151247

Více fotografií zde

Video zde

Naši slávu navštívili místostarostové UMO3 Plzeň p. Ing. Maříková a p. Mgr. Škarda. Paní zřizovatelka školy Mgr. Linhartová popřála všem dětem plno pěstitelských úspěchů a paní ředitelka školy Mgr. Willová seznámila všechny návštěvníky s účelem zmíněné zahrady, který financuje nadační fond Zelený poklad. Děti měly možnost si nechat namalovat obličeje a zasportovat si. Hotelová školy připravila malou mlsnotu a o hudební program se postarali žáci ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň. Děkujeme všem zúčastněným a návštěvníkům a těšíme se na ovoce z naší zahrádky.

První úroda

Koncem října děti natrhaly naší první úrodu ze zahrádky – petržel pro školní kuchyni. Asi bude do polévky – mňam!

materska-skola-petrzel

Školní herbář

Jednou za 14 dní děti pracují na školním herbáři v rámci projektu Bylinková a ovocná zahrada. Tato nová a pestrá činnost se jim velice líbí a rozšiřuje jejich znalosti z obklopující přírody. Poznávají, že každý strom a kytička mají své názvy. Mateřská škola Malý svět ukazuje dětem přírodu.

img_20161110_151124 img_20161110_150707

img_20161110_151523

Příprava na velikonoce ve školce

V rámci projektu Bylinková a ovocná zahrada, se děti věnují environmentální výchově i během běžné výuky.  Dětmi bylo právě zasazeno osení na výzdobu Velikonočního ateliéru, který proběhne 10. 04. 2017 v naší školce.

20170314_091446 20170314_091712 20170314_091722

Další foto…

Bylinky na zahradě mateřské školky.

V květnovém týdnu jsme společně s dětmi začali opečovávat naší bylinkovou zahradu. Kdo měl chuť, společně s paní učitelkou, odplevevoval naše bylinkové záhonky a už zase máme úrodu pro naší školní jídelnu do výborných polévek… To nám bude chutnat!

20170509_101630 20170509_101202 20170510_105705

Další foto

Sázeli jsme jahody

Začátkem měsíce června děti za dopomoci paní učitelky vysazovaly na naší zahrádce jahody a zalévaly bylinky, které dodáváme do školní jídelny. Mateřská školka obstarala i kompostér a dětem bylo vysvětleno, na co se taková krabice používá…

20170531_101412 20170531_102629 20170531_101658

Další foto

 

Levandule ze školní zahrady

V letošním roce 2017 mohly děti obdarovat své maminky levandulovou kytičkou, která pochází z bylinkové a ovocné školní zahrady.

20170719_105124