Mateřská škola Malý svět Plzeň Vás vítá

Vážení rodiče,

vládou bylo rozhodnuto, že od pondělí se spouští plný provoz školek v Plzeňském kraji. Tedy i u nás. Budeme se těšit 26.4.

Každopádně sledujte média a fb školky, kdyby se cokoliv změnilo, opět ohlásíme.

Děkuji

Vážení rodiče, 

mrzí nás aktuální situace, kdy jsou školky pro většinu dětí uzavřeny a ráda bych uvedla několik důležitých informací. 

Na konci února vláda omezila provoz mateřských škol v období 1.-21.3, tedy na tři týdny. V tuto chvíli jsme tedy předpokládali, že nastalá situace je otázkou pouze několika málo týdnů. Bohužel i po 3 týdnech se epidemická situace nezlepšila natolik, aby bylo možno znovu otevřít, tentokrát ovšem bez pevně stanového data. V médiích se postupně začalo objevovat datum 12.4., ovšem dokud není informace dodána ministerstvem školství, není pro nás směrodatná, a proto platná. 

V období Velikonoc se začalo opravdu uvažovat o otevření v termínu 12.4., i když pouze pro předškoláky, ale pouze pro kraje s lepšící se situací ohledně již zmiňované situace. 

Jen pro představu, ještě v pondělí 5.4. byl plzeňský kraj ve 4.stupni, který byl proti otevření, již v úterý byl ve stupni 3. – tedy pro otevření. 

Sami jsme do poslední chvíle nevěděli, zda budeme moci pro předškoláky otevřít 12.4. či až o týden později. A přichází datum 8.4. a je rozhodnuto o další změně, která povolila návrat dětí zaměstnanců IZS a několika dalších vyjímek. A opět bylo vše jinak. 

Snažím se tímto poukázat, že opravdu velmi těžko se dalo informovat rodiče, když veškerá rozhodnutí vlády padala na poslední chvíli.

Dále je zde mnoho otázek na placení školkovného. Opět – mysleli jsme, že situace bude krátkodobá, k čemuž nedošlo. Škola opravdu bude vracet část školkovaného, ale i přesto, že jsme zapsáni v rejstříku škol a školských zařízení, dotace dostáváme pouze na tarifové mzdy zaměstnanců, ale né na provoz školky, který se samozřejmě musí platit i po dobu uzavření školy. Prvně však vedení školy musí vyčíslit škody a vypočítat konkrétní částku, která bude navracena. 

Doufám, že jsem osvětlila všechna nedorozumění a zároveň u tohoto příspěvku vypínám možnost komentářů, protože zde nechci rozpoutávat diskuzi ohledně určitých domněnek, proto máte-li dotazy, obraťte se emailem na školu. 

Děkuji a doufám, že se brzy všichni ve školce sejdeme a situace se již uklidní. 

Vážení rodiče,

od 12.4 se nám do školky vrací předškoláci a včera bylo rozhodnuto, že také děti zaměstnanců IZS. Prosíme, pokud je zde někdo, kdo do této skupiny spadá a měl by zájem o nástup do MŠ, ozvěte se na email školky.

Můžeme otevřít pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.


Vážení rodiče,

vzhledem k pandemické situaci, kdy školky byly vládou uzavřeny, si uvědomuje, že situace každého z nás aktuálně není ideální.

Školka má v plánu vracet část školkovného, je však potřeba vše propočítat. Nyní Vás prosíme, abyste dále platili školkovné a vyčkali. Situaci se budeme snažit vyřešit v co nejkratší době.

Děkujeme za pochopení. 

————————————————————-

 

Vážení rodiče,

dle vládního nařízení je od 1.3.2021 uzavřena i naše mateřská škola Malý svět včetně školní jídelny. Obědy jsou stále automaticky odhlášeny.
Jakmile budeme vědět další informace, budou zveřejněny na Facebooku a web stránkách MŠ Malý svět.

Kolektiv zaměstnanců MŠ


Vážení rodiče a milé děti,

srdečně Vás vítáme v naší mateřské škole Malý svět a těšíme se na spoustu krásných a naučných zážitků v průběhu školního roku 2019/20.

Vaše paní učitelky a ředitelství MŠ
——————————————————————–

Předškolákům pomáháme vytvářet jejich vlastní svět – malý, co se týká vzrůstu klientů a velikosti dětského kolektivu, ale velký, co se týká záměrů, plánů, ambicí.
Mateřská škola Plzeň, Malý svět je určena dětem ve věku od dvou do sedmi let.

Cílem naší soukromé mateřské školy je přiblížit dětem svět tak, aby jim byl srozumitelný a našly v něm své místo.

materska-skola-plzen-2017

materska-skola-divadlo

Chceme, aby děti ve školce mohly poznat a zkusit si co nejvíce věcí a našly si to, co by je bavilo.

materska-skola-plzen-03zdravice-hynek-ms-plzen

Pan Jiří HYNEK exreprezentant České republiky v házené, dlouhodobý hráč německé Bundesligy, účastník světového a evropského mistrovství v házené a trenér házenkářů TALENT Plzeň – úřadující mistr ČR, navštívil naší mateřskou školu

Mateřská škola Plzeň Malý svět

 • Chcete, aby se Vaše dítě rozvíjelo a navštěvovalo zájmové kroužky?
 • Chcete, aby se Vaše dítě úspěšně zařadilo do dětského kolektivu?
 • Chcete Vaše dítě připravit na úspěšný vstup do základní školy?
 • Nedostalo se Vaše dítě do státní MŠ a přesto si chcete jít v klidu nakoupit či zařídit osobní věci?

Pro děti připravujeme následující program:

 • sportovní aktivity – sportovně-pohybový kroužek Míček
 • výtvarný kroužek Šikulík, hudební kroužek Notička
 • jazykový kroužek angličtiny
 • dle zájmu rodičů můžeme pro děti zorganizovat – plavání, bruslení a inline skating
 • akce pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost

V průběhu školního roku jsou pro děti připraveny řemeslné dny, během nichž se děti seznámí se základy různých řemesel.
Mateřská školka má k dispozici tělocvičnu, hřiště i zahradu. Samozřejmostí jsou vycházky do přírody a seznamování se s ní.
Další náplní jsou multikulturní dny, děti se formou her seznamují s celým světem.

Pestrý vzdělávací program a aktivity, které v něm školka deklaruje, jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly komplexní rozvoj osobnosti dítěte a byly zároveň dostupné všem dětem.

Ukázka řízené činnosti – tělocviku ve třídě Pejsků

Mateřská škola Plzeň Malý svět má odborné zázemí

V Mateřské škole Malý svět s dětmi pracují plně aprobovaní učitelé. Tým pracovnic mateřské školy Malý svět je složený z pedagogů nejen se zkušenostmi, ale i s nadšením a aktivitou při práci s dětmi. Paní učitelky jsou pracovité, tvořivé, vstřícné, trpělivé, empatické, individuální přístup k dětem a dostatek prostoru pro komunikaci s rodiči jsou pro ně samozřejmostí. Při své práci respektují specifické potřeby dětí, přičemž kladou důraz na rozvoj důležitých životních dovedností. Snaží se podporovat u dětí i přirozenou samostatnost, a proto chtějí, aby se malí človíčci podíleli na všem, co je možné. Vkládají do dětí důvěru a ty potom mohou snáze projevit svoje schopnosti a dovednosti a navíc je vše i více baví.
Rodičům a jejich dětem nabízí, kromě jiného, tzv. adaptační program. Ten zaručuje, že si dítě na školku zvyká postupně v kratších časových úsecích. Kvalitu garantujeme stálou spoluprácí s PF ZČU. Externími spolupracovníky mateřské školy Malý svět jsou i speciální pedagog, logoped a pediatr, se kterými si můžete naším prostřednictvím kdykoliv dohodnout schůzku.

Mateřská škola je umístěna ve vyhrazených prostorách Akademie hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni Skvrňanech asi 150 m od tramvajové stanice Přední Skvrňany (č.2).

Pro děti je zajištěno celodenní stravování, vstříc vyjdeme i diabetikům a celiakům – dietní stravování dětí.

Mateřská škola Malý svět v Plzni je a bude otevřeným místem s jasně nastavenými procesy, s bezpečným a pozitivním prostředím.

V mateřské školce Plzeň Malý svět se dětem líbí.